fbpx

HOME / Dofinansowanie UE

Dofinansowanie UE

ALICJA TUTAJEWSKA FIRMA HANDLOWA „POLEX” realizuje następujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

---
Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy POLEX poprzez realizację działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży Mody polskiej.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Celem projektu jest promowanie w oparciu o realizowane działania, produktów oferowanych przez wnioskodawcę na rynkach zagranicznych oraz promowanie marki polskiej gospodarki.
Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności produktów wnioskodawcy na rynku międzynarodowym.

Wartość projektu: 429 100,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 364 735,00 zł

---
Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej w firmie POLEX.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
3.3. UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 434 259,24 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 185 366,81 zł

---
Tytuł projektu: Wzrost eksportu firmy POLEX poprzez realizację działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży Mody polskiej
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Wartość projektu: 382 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 324 700,00 zł

---

Niniejsza strona używa plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Więcej