fbpx

HOME / DOFINANSOWANIE UE

DOFINANSOWANIE UE

ALICJA TUTAJEWSKA FIRMA HANDLOWA „POLEX” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy POLEX poprzez realizację działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży Mody polskiej.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
Celem projektu jest promowanie w oparciu o realizowane działania, produktów oferowanych przez wnioskodawcę na rynkach zagranicznych oraz promowanie marki polskiej gospodarki.
Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności produktów wnioskodawcy na rynku międzynarodowym.

Dofinansowanie projektu z UE: 364 735,00 PLN

Niniejsza strona używa plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Więcej